Treatment-Free Beekeeping

(volg de blog)

De mijtbesmetting per 1 oktober

Hoe verloopt de mijtbesmetting in de productievolken op 4,9 mm cellen? Per volk zie je grote verschillen, blijkbaar spelen genetische eigenschappen eveneens een rol in de mijtenreproductie. Met het nemen van een bijenmonster kan de mijtenbesmettng wel goed worden vastgesteld en kun je weloverwegen besluiten af te zien van een behandeling. 

Lees verder »

De natuurlijke mijtbesmetting

Hoe verloopt de mijtenbesmetting in 4,9 mm raat volken? Acht volken zijn vanaf het ontstaan in mei 2017 onbehandeld gebleven. Hoe staan ze ervoor per 1 september 2018? 

Lees verder »

Voorkeur mijten grote cellen

Kleine cellen, weinig mijten? Grote cellen, meer mijten? Dit lijkt wel op te gaan voor 5,2 mm en 4,9 mm werksterbroed...

Lees verder »

De mijtbesmetting in een 4,9 mm volk

Vanmorgen heb ik het gesloten broed onderzocht van mijn oudste en langst onbehandelde MiniPlus-volk. Dit volk is ontstaan in mei 2016 (2 jaar geleden). In 2017 en 2018 is dit volk niet meer behandeld.

 

Lees verder »

Hoeveel mijten zitten er medio mei op de bijen?

Als onderdeel van de selectie op mijn teeltmoeren heb ik afgelopen winter de mijtenval van zo'n 16 volken gedurende 200 dagen geteld. Op grond daarvan zijn 2 teeltmoeren geselecteerd voor de teelt van nieuwe koninginnen dit voorjaar. 

 

Lees verder »

Broedduur van kleine bijen 24 uur korter!

Op 10 april ben ik begonnen om het broed te volgen in 4,9 mm raat van twee bijenvolken. Vanaf het begin van het leggen van eitjes tot de geboorte van de eerste werksters heb ik foto's gemaakt van de ontwikkeling van het broed. 

 

 

Lees verder »

5 maanden mijtenval

150 dagen mijten tellen, levert verrassende verschillen op.

Lees verder »

Drie maanden mijten monitoren

Hoeveel mijten vallen er in drie maanden en het verschil tussen grote en kleine cellen?

Lees verder »

De mijtbesmetting per eind september

Mijtbesmetting loopt snel op na het uitlopen van het laatste broed

Lees verder »

Controle van een omgeruilde moer

Is de ingevoerde nieuwe moer geaccepteerd?

Lees verder »

De mijtbesmetting op de bijen

De mijtbesmetting op de bijen loopt nog steeds op, echter minder in het 4,9 mm cellen volk

Lees verder »

De mijtbesmetting stijgt

De mijtbesmetting loopt nu snel op, grijp in voor het te laat is!

Lees verder »

Kijkje in 4,9 mm volken

Een kijkje in een Dadant- en MiniPlusvolk op 4,9 mm kleine cellen

Lees verder »

mijtbesmetting medio juni

Medio juni: mijtentelling op de bijen van 4 volken in MiniPlus

Lees verder »

Kleine cellen bijen

Kijk je mee in mijn eerste kleine cellen bijenkast en in een Dadantkast?

Lees verder »

Nulmeting mijtbesmetting

Mijtbesmetting vastgesteld in kleine cellen volkje als nulmeting

Lees verder »

achtergrondinfo kleine cellen

het hoe en waarom van kleine cellen?

Lees verder »

kleine cellen

Het experiment met kleine cellen is begonnen. Het hoe en waarom van dit project

Lees verder »